Limba Romana

Language English


CERTIFICARE ISO

Asa cum rezulta din certificatul alaturat, S.C. CONIMPEX COMPANY S.R.L. are implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform
conditiilor din standardul ISO: SR EN ISO 9001:2000; SR EN ISO 14001:2005; OHSAS 18001:2004 pentru lucrari de constructii-montaj : civile, industriale,
edilitare, drumuri si poduri, pentru executie confectii metalice, din lemn precum si lucrari de arta. In domeniul calitatii, organizarea Societatilor Comerciale Conimpex
permite identificarea si stabilirea pe baza de documente (ordine, instructiuni, regulamente interioare sau proceduri) a ordinii in care sefii de departamente raspund
si iau masuri in toate activitatile si compartimentele firmei, care contribuie in mod direct sau indirect la:
- definirea responsabilitatilor generale si specifice in domeniul calitatii ;
- stabilirea precisa a responsabilitatilor si autoritatilor pentru fiecare activitate care contribuie la calitate ;
- atribuirea unor autoritati suficiente si reale in vederea realizarii cu eficienta dorita a obiectivelor de calitate, de catre toti angajatii, in functie de activitatea pe care o depun si capacitatea profesionala.