Manualul de identitate

manual de identitate

Având cele trei elemente de baza: numele, sigla şi sloganul se poate (privit ca o necesitate) trece la realizarea manualului de identitate. De cele mai multe ori acest manual de identitate se referă numai la identitatea vizuală, dar poate fi completat cu mult mai multe elemente, altele decât cele vizuale, devenind limbajul şi forma de exprimare a brandului.


Un cod de conduită faţă de consumatori. Spre exemplu pronunţarea într-un mod corect, după o anumită regulă, a numelui brandului este o normă importantă de identitate. Uniforma personalului este o forma de identitate. Comportamentul personalului ce lucrează în “front office” faţă de clienţi este o altă regulă de identitate. Identitatea unui brand este vizibilă nu numai la un nivel minimal reprezentat de cărţi de vizită, coli şi plicuri cu antet. Aspectul global al unui brand în tot ceea ce înseamn prezenţa sa în contact direct sau indirect cu propriul public consumator, dar şi imaginea internă a organizaţiei pe care o reprezintă este o forma de comunicare a identităţii vizuale.


Aspectul uniform pe care orice spaţiu interior al lanţului internaţional al unui hotel îl prezintă clienţilor pe orice meridian al globului, este o formă de comunicare a identităţii brandului. Modul extrem de politicos de adresare şi curăţenia exemplară din spaţiile publice ale unui magazin este o formă de comunicare a identităţii brandului. Orice spaţiu al unei cafenele internaţionale are un aspect unitar, plecând de la forma şi culoarea mobilierului şi până la aspectul şi decoraţiunile interiore, toate sunt elemente ale unui concept de identitate vizuala. Aroma unică a cafelei servită în spaţiile de protocol ale unei companii multinaţionale este tot un element de identi-tate. Doar în acel spaţiu poţi întâlni acea aromă de cafea şi asta înseamnă un puternic semn de distinctivitate şi unicitate.


Manualul de identitate reprezintă o sumă a tuturor regulilor ce compun identitatea vizuală a brandului. Unele manuale pot conţine doar reguli minimale, cuprinse într-un număr relativ mic de pagini, altele pot aborda aspecte variate ale identităţi brandului şi se întind pe sute de pagini. (spre exemplu manualul de identitate al General Electric/GE conţine reguli transpuse pe 1.003 pagini).


Cu cât regulile sunt mai stricte, iar aria lor de acoperire îmbracă toate aspectele de identitate ale brandului, cu atât posibilitatea de interpretare a identitaţii brandului este mai mică iar şansele de a perturba această imagine mai reduse. Regulile pe care manualul de identitate le impune trebuiesc aplicate de toţi cei care sub o formă sau alta folosesc elemente ale identităţii brandului. Este esenţial ca imaginea brandului să nu fie distorsionată prin folosirea eronată a unor elemente de identitate.


Implementarea acestor reguli este extrem de importantă şi necesită timp şi resurse importante. Este indicat ca odată cu achiziţia manualului de identitate să desemnaţi o persoană care să urmarească aplicarea acestor reguli şi care să poată oferi explicaţiile necesare tuturor celor interesaţi. Împortant este ca acest manual să fie implementat la nivel intern înainte de a fi public. Un element esenţial ce trebuie avut în vedere odată cu realizarea manualului de identitate este implementarea acestuia la nivelul companiei.


Prin organizarea unor workshop-uri, seminarii, team buildinguri periodice, fiecare persoană din companie trebuie să fie astfel pregătită încât să devină un vector al imagini corecte a brandului pe care compania îl reprezintă. Fără înţelegerea acestui aspect esenţial, rolul manualului de identitate este perturbat. Valorile unui brand trebuiesc clădite din interior spre exterior.


Manualul de identitate reprezintă regulile de bază ale acestei construcţii.